Přeskočit na obsah

16. listopadu 2023 v 16:00

Kino Scala

Téma: Krize bydlení v kontextu globálního systému

🌍🌎🌏
Žijeme v době, kdy na nás dopadají důsledky mnoha krizí.
Krize bydlení je jednou z nich.
Jak souvisí nedostupnost bydlení s dalšími globálními krizemi?
Proč má klimatická krize dopad i na negativní situaci s bydlením?

Právě o tom, proč krize bydlení není izolovaný problém, se budeme společně bavit na příštím veřejném setkání, které se uskuteční v rámci Vysokoškolské stávky za klima.
📢 O tématu promluví naše členka a studentka Monika Búřilová.

📍 Setkání proběhne v prostorách Univerzitního kina Scala. Na místě se bude možné pobavit s členstvem Iniciativy i o tom jak se vám bydlí a co se s tím dá dělat nebo o tom, jak si lze zažádat o příspěvek na bydlení.
V rámci setkání se můžete také rovnou připojit k Iniciativě, skrze kterou si jako nájemníci a nájemnice navzájem pomáháme.
____________________________________

🏡 Naše iniciativa vznikla jako brněnská větev Iniciativy nájemnic nájemníků v reakci na bytovou krizi a nesnesitelnou situaci lidí v nájmech. Je založená lidmi žijícími v nájmu, nepodporuje ji žádná politická strana. Naším cílem je důstojný život v nájemních bytech, větší právní ochrana nájemníků a nájemnic a vzájemná pomoc. V lokálním kontextu stojíme za transparentní bytovou politikou Brna, právem na město a veřejný prostor.

🤝 Sebeorganizovaná skupina bude mít vždy silnější postavení než jednotlivec. Bydlíte v nájmu a nežije se vám dobře? Nebo bydlíte ve vlastním, ale vadí vám bytová krize oslabující společnost? Přijďte se na naše setkání pobavit o tom, co vás trápí. Přidejte se k Iniciativě nájemníků a nájemnic!