Přeskočit na obsah

11. června 2024 v 17:00

Na dvoře divadla Husa na provázku
Petrská 2, Brno – střed

Téma: Kauce není rekonstrukce

Problematika bydlení osob bez domova je dnes stále palčivější otázkou – a to nejen v Brně. Na dalším veřejném setkání si společně s naším hostem představíme projekt Recovery bydlení a pokusíme se zodpovědět (nejen) na tyto zásadní otázky spojené s bydlením a návratem do běžného života osob bez domova:
❓ Jaká je stávající situace lidí bez domova v Brně, obzvláště pokud jde o možnosti znovuzískání důstojného bydlení?
❓ Podílí se v tuto chvíli aktivně město Brno na hledaní bydlení pro lidi bez domova?
❓ V čem spočívá projekt Recovery bydlení, jaké jsou jeho cíle a jak konkrétně pomáhá lidem bez domova?
❓ Kolika lidem se už povedlo najít tímto způsobem bydlení a jaké jsou jejich příbehy?
❓ Jaké se projektu daří navázat vztahy s pronajímateli a může takový typ projektu opravdu řešit problémy v nájemním bydlení? Jak dokážete pronajímatele motivovat k zapojení do projektu?
❓ Co zásadního by se mělo do budoucna změnit v přístupu k této problematice ze strany města Brna?
❓ K jakému zlepšení mohou dopomoci jednotlivé aktivistické aktivity nájemnictva vůči pronajímatelům/městu?

🗣 O problematice bydlení pro osoby bez domova nám poví ADAM FIALÍK, koordinátor projektu Recovery bydlení, občansky prospěšné společnosti Renadi o.p.s., který je zároveň členem Platformy pro sociální bydlení

📍 Setkání proběhne v úterý 11. června od 17:00 na nádvoří divadla Husa na provázku, v prostorách provázek.dvůr

Další informace o projektu Recovery bydlení jsou dostupné na:
Instagramu
Facebooku

PŘEDSTAVENÍ REALITY
Neváhejte a pojďte s INNem do divadla!

😱 Husa na Provázku nám nabídla zlevněné vstupné na představení Reality se související tématikou, které budou hrát v den našeho veřejného setkání!

🎟 Lístky bude možné zakoupit se slevou 50 %, tzn. lístek bude stát 210,- Kč a bude jej možné zakoupit na pokladně divadla Husa na Provázku v den konání veřejného setkání, potažmo i představení, a to pod heslem „INN“

🎭 Autorská inscenace Reality vychází z brněnského dění kolem pilotního projektu Rapid Re-Housing, který do Česka přinesl osvědčenou metodu ukončování bezdomovectví Housing First, rozpoutal řadu rozporuplných reakcí a stal se tak zprávou o naší rozdělené společnosti. Reality inscenují rozhovory s účastníky projektu, kteří díky němu získali důstojné bydlení, a zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna z let 2015–2019. Přináší konkrétní příběhy lidí, kteří většinu života prožili v bytové nouzi nebo přímo na ulici, i názory politiků, kteří o osudech těchto lidí rozhodovali. Jsou sondou do světa jistot a nejistot spojených právě s bydlením – nejen v Brně.

Děkujeme divadlu Husa na provázku za podporu!